Salmonella Antiserum

Saiz pembungkusan: Antiserum: 2 ml. / botol.

Harga tidak termasuk cukai / yuran penghantaran atau import / bea cukai.

Dikemas kini 2021-7-15.
Cat. No.Product descriptionPrice (USD)
AS 002Salmonella O Polyvalent A-S Antiserum$26.00
AS 003Salmonella O Polyvalent A-I Antiserum$26.00
AS 004Salmonella OMA Antiserum$26.00
AS 005Salmonella OMB Antiserum$26.00
AS 006Salmonella OMC Antiserum$26.00
AS 007Salmonella OMD Antiserum$26.00
AS 008Salmonella OME Antiserum$26.00
AS 009Salmonella OMF Antiserum$26.00
AS 010Salmonella OMG Antiserum$26.00
C_a_t_. N_o_.Product descriptionPrice (USD)
AS 021Salmonella O Group A Antiserum$26.00
AS 022Salmonella O Group B Antiserum$26.00
AS 023Salmonella O Group C Antiserum$26.00
AS 024Salmonella O Group D Antiserum$26.00
AS 025Salmonella O Group E Antiserum$26.00
AS 026Salmonella O Group F Antiserum$26.00
AS 027Salmonella O Group G Antiserum$26.00
AS 028Salmonella O Group H Antiserum$26.00
AS 029Salmonella O Group I Antiserum$26.00
AS 030Salmonella O Group J Antiserum$26.00
AS 031Salmonella O Group K Antiserum$26.00
AS 032Salmonella O Group L Antiserum$26.00
AS 033Salmonella O Group M Antiserum$26.00
AS 034Salmonella O Group N Antiserum$26.00
AS 035Salmonella O Group O Antiserum$26.00
AS 036Salmonella O Group P Antiserum$26.00
AS 037Salmonella O Group Q Antiserum$26.00
AS 038Salmonella O Group R Antiserum$26.00
AS 039Salmonella O Group S Antiserum$26.00
AS 040Salmonella O Group T Antiserum$26.00
AS 041Salmonella O Group U Antiserum$26.00
AS 042Salmonella O Group V Antiserum$26.00
AS 043Salmonella O Group W Antiserum$26.00
AS 044Salmonella O Group X Antiserum$26.00
AS 045Salmonella O Group Y Antiserum$26.00
AS 046Salmonella O Group Z Antiserum$26.00
AS 047Salmonella O Group 51 Antiserum$26.00
AS 048Salmonella O Group 52 Antiserum$26.00
AS 049Salmonella O Group 53 Antiserum$26.00
AS 050Salmonella O Group 54 AntiserumDeleted
AS 051Salmonella O Group 55 Antiserum$26.00
AS 052Salmonella O Group 56 Antiserum$26.00
AS 053Salmonella O Group 57 Antiserum$26.00
AS 054Salmonella O Group 58 Antiserum$26.00
AS 055Salmonella O Group 59 Antiserum$26.00
AS 056Salmonella O Group 60 Antiserum$26.00
AS 057Salmonella O Group 61 Antiserum$26.00
AS 058Salmonella O Group 62 Antiserum$26.00
AS 059Salmonella O Group 63 Antiserum$26.00
AS 060Salmonella O Group 65 Antiserum$26.00
AS 061Salmonella O Group 66 Antiserum$26.00
AS 062Salmonella O Group 67 Antiserum$26.00
Cat. No.Product descriptionPrice (USD)
AS 081Salmonella O : 1 Antiserum$26.00
AS 082Salmonella O : 2 Antiserum$26.00
AS 083Salmonella O : 4 Antiserum$26.00
AS 084Salmonella O : 5 Antiserum$26.00
AS 085Salmonella O : 61 Antiserum$26.00
AS 086Salmonella O : 62 Antiserum$26.00
AS 087Salmonella O : 7 (C1) Antiserum$26.00
AS 088Salmonella O : 8 (C2) Antiserum$26.00
AS 089Salmonella O : 9 (D1) Antiserum$26.00
AS 090Salmonella O : 10 (E1) Antiserum$26.00
AS 091Salmonella O : 12 Antiserum$26.00
AS 092Salmonella O : 14 (C4) Antiserum$26.00
AS 093Salmonella O : 15 (E2) Antiserum$26.00
AS 094Salmonella O : 19 (E4) Antiserum$26.00
AS 095Salmonella O : 20 (C3) Antiserum$26.00
AS 096Salmonella O : 22 (G1) Antiserum$26.00
AS 097Salmonella O : 23 (G2) Antiserum$26.00
AS 098Salmonella O : 24 AntiserumDeleted
AS 099Salmonella O : 25 Antiserum$26.00
AS 100Salmonella O : 27 Antiserum$26.00
AS 101Salmonella O : 34 (E3) Antiserum$26.00
AS 102Salmonella O : 46 (D2) Antiserum$26.00
Cat. No.Product descriptionPrice (USD)
AS 111Salmonella Vi Antiserum$26.00
Cat. No.Product descriptionPrice (USD)
AS 121Salmonella Polyvalent H (phase1&2) Antiserum$26.00
AS 122Salmonella HMA Antiserum$26.00
AS 123Salmonella HMB Antiserum$26.00
AS 124Salmonella HMC Antiserum$26.00
AS 125Salmonella HMD Antiserum$26.00
AS 126Salmonella HME Antiserum$26.00
AS 127Salmonella HMF Antiserum$26.00
AS 128Salmonella H : 1 complex Antiserum$26.00
AS 129Salmonella H : E complex Antiserum$26.00
AS 130Salmonella H : G complex Antiserum$26.00
AS 131Salmonella H : L complex Antiserum$26.00
AS 132Salmonella H : Z4 complex Antiserum$26.00
Cat. No.Product descriptionPrice (USD)
AS 141Salmonella H : a Antiserum$26.00
AS 142Salmonella H : b Antiserum$26.00
AS 143Salmonella H : c Antiserum$26.00
AS 144Salmonella H : d Antiserum$26.00
AS 145Salmonella H : i Antiserum$26.00
AS 146Salmonella H : k Antiserum$26.00
AS 147Salmonella H : r Antiserum$26.00
AS 148Salmonella H : y Antiserum$26.00
AS 149Salmonella H : z Antiserum$26.00
AS 150Salmonella H : z6 Antiserum$26.00
AS 151Salmonella H : z10 Antiserum$26.00
AS 153Salmonella H : z29 Antiserum$26.00
AS 154Salmonella H : z35 Antiserum$26.00
AS 155Salmonella H : z36 Antiserum$26.00
AS 156Salmonella H : z38 Antiserum$26.00
AS 157Salmonella H : z39 Antiserum$26.00
AS 158Salmonella H : z41 Antiserum$26.00
AS 159Salmonella H : z42 Antiserum$26.00
AS 160Salmonella H : z44 Antiserum$26.00
AS 161Salmonella H : z52 Antiserum$26.00
AS 162Salmonella H : z53 Antiserum$26.00
AS 163Salmonella H : z54 Antiserum$26.00
AS 164Salmonella H : z55 Antiserum$26.00
AS 165Salmonella H : z57 Antiserum$26.00
AS 167Salmonella H : z60 Antiserum$26.00
AS 168Salmonella H : z61 Antiserum$26.00
AS 191Salmonella H : f Antiserum$26.00
AS 192Salmonella H : g Antiserum$26.00
AS 193Salmonella H : h Antiserum$26.00
AS 194Salmonella H : m Antiserum$26.00
AS 195Salmonella H : n,x Antiserum$26.00
AS 196Salmonella H : p Antiserum$26.00
AS 197Salmonella H : q Antiserum$26.00
AS 198Salmonella H : s Antiserum$26.00
AS 199Salmonella H : t Antiserum$26.00
AS 200Salmonella H : u Antiserum$26.00
AS 201Salmonella H : v Antiserum$26.00
AS 202Salmonella H : w Antiserum$26.00
AS 203Salmonella H : x Antiserum$26.00
AS 204Salmonella H : 2 Antiserum$26.00
AS 205Salmonella H : 5 Antiserum$26.00
AS 206Salmonella H : 6 Antiserum$26.00
AS 207Salmonella H : 7 Antiserum$26.00
AS 208Salmonella H : z13 Antiserum$26.00
AS 209Salmonella H : z15 Antiserum$26.00
AS 210Salmonella H : z23 Antiserum$26.00
AS 211Salmonella H : z24 Antiserum$26.00
AS 212Salmonella H : z28 Antiserum$26.00
AS 213Salmonella H : z32 Antiserum$26.00
AS 214Salmonella H : z51 Antiserum$26.00
Cat. No.Product descriptionPrice (USD)
AS 152Salmonella H : Rz27 Antiserum$26.00
AS 221Salmonella H : Rz40 Antiserum$26.00
AS 222Salmonella H : Rz45 Antiserum$26.00
AS 166Salmonella H : Rz59 Antiserum$26.00
AS 169Salmonella H : Rz66 Antiserum$26.00
Cat. No.Product descriptionPrice (USD)
AS 231Salmonella H : a for phase inversion Antiserum$26.00
AS 232Salmonella H : b for phase inversion Antiserum$26.00
AS 233Salmonella H : c for phase inversion Antiserum$26.00
AS 234Salmonella H : d for phase inversion Antiserum$26.00
AS 235Salmonella H : e,h for phase inversion Antiserum$26.00
AS 236Salmonella H : e,n,x for phase inversion Antiserum$26.00
AS 237Salmonella H : e,n,z15 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 238Salmonella H : f,g for phase inversion Antiserum$26.00
AS 239Salmonella H : g,m for phase inversion Antiserum$26.00
AS 240Salmonella H : g,m,s for phase inversion Antiserum$26.00
AS 241Salmonella H : g,p for phase inversion Antiserum$26.00
AS 242Salmonella H : g,p,u for phase inversion Antiserum$26.00
AS 243Salmonella H : g,q for phase inversion Antiserum$26.00
AS 244Salmonella H : g,s,t for phase inversion Antiserum$26.00
AS 245Salmonella H : g,z51 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 246Salmonella H : i for phase inversion Antiserum$26.00
AS 247Salmonella H : k for phase inversion Antiserum$26.00
AS 248Salmonella H : l,v for phase inversion Antiserum$26.00
AS 249Salmonella H : l,w for phase inversion Antiserum$26.00
AS 250Salmonella H : l,z13 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 251Salmonella H : l,z28 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 252Salmonella H : m,t for phase inversion Antiserum$26.00
AS 253Salmonella H : r for phase inversion Antiserum$26.00
AS 254Salmonella H : y for phase inversion Antiserum$26.00
AS 255Salmonella H : z for phase inversion Antiserum$26.00
AS 256Salmonella H : z4,z23 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 257Salmonella H : z4,z24 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 258Salmonella H : z4,z32 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 259Salmonella H : z6 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 260Salmonella H : z10 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 261Salmonella H : Rz27 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 262Salmonella H : z29 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 263Salmonella H : z35 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 264Salmonella H : z36 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 265Salmonella H : z38 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 266Salmonella H : z39 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 267Salmonella H : z41 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 268Salmonella H : z42 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 269Salmonella H : z44 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 270Salmonella H : z52 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 271Salmonella H : z53 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 272Salmonella H : z54 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 273Salmonella H : z55 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 274Salmonella H : z57 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 275Salmonella H : Rz59 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 276Salmonella H : z60 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 277Salmonella H : z61 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 278Salmonella H : Rz66 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 279Salmonella H : 1,2 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 280Salmonella H : 1,5 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 281Salmonella H : 1,6 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 282Salmonella H : 1,7 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 283Salmonella H : Rz40 for phase inversion Antiserum$26.00
AS 284Salmonella H : Rz45 for phase inversion Antiserum$26.00

by